Search form

Matiyu 20:5

5afan ika imadála yak alam yong wok faku bidiwe, alo aka tein sada si atan sinik gubidim bikidane, alo ming ming yak wanin sánin bán kai, akanom kinim madik tein bidiw ka. Yakei imadála yak alam yong uniwe. Alo tein si atan sinik tade tow alewbinon dim tadane, alo yak alam bán yak kalomo kinim madik kanom tein bidiw ka. Kale imadála yak alam yong wok fakudawiwe,