Search form

Matiyu 21:23

Yesus kaba kan ata win dukum kukamsanako kalin sung uta ko.

23Kale Yesus aka asiki tad Yol am kasádam tad nadale aka kukuyam badale bokal kayak as fakiw dakádawin kinim so sawa kukumin kinim so iyo tad atam nadiwe ika bakodaw, “yaknámin kitid uta kudu faku bom nadawo kanomin ufek ufek bula kanabáwe? Ade kan ata kitid bula kukamsane?” Akiwe,