Search form

Matiyu 21:30

30Kale beta alaw ayo alo yak man mak ayo weng alataw be ki bakodawane, min mak aka bako, ‘au, natim naka kanodokabino.’ Aka, kata aka afan unongin banim dakoda.