Search form

Matiyu 21:35

35Kata láw yong kin modin kinim tabe yak bakan kayak ami wok fakudin kinim iyo imadew fakudom nadiwo mak ata láw faubi dau nadiwe mak ata atin anbidiw fikalane, mak ata tum sán bi dau dabadá audiwe,