Search form

Matiyu 21:5

5“Sayon abiw kinim bakoyamin kala. ‘Utamin, kilimi Kamokim aka dakbudin ade aka kibilim itamokaba, aka iniman dongki dim tadokaba ade be dongki kama man kimak dim tein tadokaba.’” Kalesa.