Search form

Matiyu 22:36

36“Kukumin kinim kawta, yaknámin sawa ata abem amsuna?” Akane,