Search form

Matiyu 22:8

8beta alo Kamok aka alam wok fakudin kinim bakoyam, ‘wanin bude kainu mikil keidu, kata kinim nam weng dauyam tadino, yakeibi, ika ken tad imin wanodiw bá, watawo kaleyo bá, ika wakbak bá kayo tadongin dakodiw.