Search form

Matiyu 23:14

14Kol sawa kukumin kinim so Fedasi so fong awang kiba um tadáliw ka. Kiba wanang kadun kadun im ufek ufek adikum kukiyamumo kale Got suksukin kimisung keimaliw. Be watawo kaleyo kanamaliw bá, kana buduwo wanang kinim ita itamin kala kale kanamaliw, kata umi laban uta ta bom kiba sok gei tabamin atin mafak uyo kudulokabiw kala.