Search form

Matiyu 23:18

18Ade kiba alo bako nadiwe, ‘kan kinim ata wis sánin bán win dawsonuda namti, bo mit banim. Kata kan ata wane ilkádawin win dawsonuda namti, aka alam weng takadá weng abem bakosa be alam kanodokaba.’ Kaleyábiw.