Search form

Matiyu 23:22

22Kale kan kinim ata abid tikin win dawsonuda namti, aka Got abin abem so abin abem ulum teinámin kinim ami win so imsonuda ka.