Search form

Matiyu 23:25

25Kol sawa kukumin kinim so Fedasi so fong awang kiba, um tadáliw ka! Kiba wok ket so fadet ningudin so umi kalo bude gingabiw, kata kidin tem utane ufek ufek aket wananyam budu kutad kutadin so kilim luk ki duduyámin so uta ta bom weinsu kala.