Search form

Matiyu 23:8

8Kata adikum kiba kikiw makuw ade kiba nikil makuw ade kim Kukumin kinim be kinim makuw ata kuw kayo kiba kinim mak bakodaw, ‘Kukumin kinim’ akin bá.