Search form

Matiyu 24:22

22Kale Got aka kanodin am dánámin atin mafak bo mewtanonga kusa. Kale aka bo kanodongin banim nam, mew wanang kinim teinu mánu bo mak kanodin atan mafak bo bodiw banim. Kata alam wanang kinim walusa im luk beta kanodin am dánámin uyo mewtanonga kusa.