Search form

Matiyu 24:26

26Kale kan kinim ata bakokam nadale, ‘kalak fen Got Walusa Kinim ade unán bi yak anang iwán sed gisa bakan kal be bede,’ kaka namti, kaba afano kale yak unemin bá ade aka bakokam, ‘Got Walusa Kinim ade mew am katam kal be ko’ kaka namti, kaba afano kalin bá.