Search form

Matiyu 24:43

43Kata kiba bula finang dádin kala. Kanom kinim mak aka kal keidomo yakot wanin kinim aka tad nam, am yakot wanokaba ka, kalokaba, be aka am basat dabadála yakot wanin kinim ayo tad ami am tam yakot wananoma banim.