Search form

Matiyu 24:44

44Kale bemi mit beta kiwso kidela kin mak kin bá bom fasko bomo kala. Watawo kaleyo bá, Got ami Kinim ayo atin kim kal keidongin banim kalo duyo kalaniw kalo maklo tadokaba.”