Search form

Matiyu 24:45

Wok fakudin kinim be afan kanamin kinime, baye kalin sung uta ko.

45“Kan ata aket kidel fukanin ade afan kanamin kinime? Tabalasew mak aka alam wok fakudawin kinim mak aket daudaw walu dau nadale kawta wok fakudin kinim madik iyo kin mo bom imin tew keiyama namti, kaba wanin dauyamalo, akei unokaba.