Search form

Matiyu 24:46

46Kale tabalasew ayo fasiki tadulomane alam wok fakudin kinim kin modin walu dawti unsa ayo alam bakodawsa ki kanamusa ka. Kale ken ko, akokaba, wok fakudin kinim ayo atin kalfalokaba.