Search form

Matiyu 24:49

49Kale nadale wok fakudin kinim kin modin mafak ayo alam afadow wok fakudin kinim iyo fau bi imti nadale beta yak aso kinim aket dakwan so imine wok mafake wananámokabiw.