Search form

Matiyu 24:5

5watawo kaleyo bá, kinim wanang seng kuw ika nam kibi wakak kiw tade bom nadiwe bako, ‘naka Got Walusa Kinim kaí’ kal bom nadiwade ika wanang kinim seng seng iyo kasen kei faltiyamokabiw.