Search form

Matiyu 25:30

30Kale kiba yak wok fakudin kinim baluw kudáluk be dawbinodiw tam abiwo midilabu kal bom kal faka bom aman bom kail gang tek san bom bo ko.” Kalesa.