Search form

Matiyu 25:42

42Watawo kaleyo bá, naka imin tew keinam badane, kiba imin wol dinamin banim, naka wok tew keinam badane, kiba woka mak ilunamongin banim.