Search form

Matiyu 26:17

Yesus Akayam Unemin imin wanesa sung uta ko.

17Wanin Budet Is Banim ban imin wanin umi am dánámin keida, kale be kamakikiw am dána kabadákal alam weng kidimin kinim iyo tad dákadálaw, “kaba, yaknang kal Akayam Unemin ban imin uyo kidela kukamuwo wanokabáwe?” Akiwe,