Search form

Matiyu 26:2

2“kibilim kal, Akayam Unemin ban imin wanin uyo mewso am alew kuw keibu ade kabadákal Got ami Kinim ayo teng takudaw nadiwade ika dew yak as dim dawti sil biki anbidokabiw ko.”