Search form

Matiyu 26:28

28bulayo ki nalam kaim uta ta bom Got ami alokso abino kalin uyo Got tada alam wanang kinim tada tada dek amki imudokabu. Kale uta imsá tabe nadule wanang kinim seng imi ban keimin uyo tá kudayamokabu ko.