Search form

Matiyu 26:29

29Naka dam weng bakoyamon, naka kamano wain wok mak sino wanokabi bá. Kata kanom kudá bidi bi am dánámin uyo taduyo, beta alo naka kibiliwso naso nikil makuw Natim Got ami kasák gu wain wok alokso beta wanokabi.” Yakeisa ko.