Search form

Matiyu 26:39

39alo mew imadá takas yak kaek abe nadale kutin dák abe kibi wakwo bakanu nadale Got wis sánla bom kalana ko. “Nalam Natim kaba, ken kanodon kalolaw bude mew kanomin idum uyo kukan keinamal, kata kaba nam aket fukanbi uta aboyámin bá, kalam aket yaknoduk kalbaw namti, bo kudálaw kanoduk kala.”