Search form

Matiyu 26:63

63kata Yesus ayo weng banim sading kalane, bokal kayak ayo Yesus bakodaw, “naka kitid weng bakokamon, kaba afan Got Walusa Kinim ade alam Man kaí, kaba sun biyámin Got ami win dawsonu weng abem bako, ‘be afano, kalalo!’” Akane,