Search form

Matiyu 27:15

15Kale be gawman kin modin kinim alam kukuw kanamino, kale bada bi ban imin wanin atan keida ka. Kale som abiw kasel ilita kinim mak sok gei tabesiw iyo makuwe walu dau sidiw talá dabadá dabadá álano.