Search form

Matiyu 27:19

19kal bom nadane aka kot keimin bán dim kano tein alayo alam kadel uyo weng mak kudálu tadu uyo bako nadule, “kaba kinim ami ban keimin banim kayo yaknodawon so kalin bá. Naka kamano ami lum mak bo nadi kun banbin so keinam be kala.” Kalu.