Search form

Matiyu 27:32

Yesus as dim sil biki anbisiw sung uta ko.

32Kale ika dew leiw unom nadiw kinim mak leiw eidawiw ami win ayo Saimon Saidin bakan kayak, kale ika fotabiw as dawing dákamin uyo kudawiw kudewa iso una.