Search form

Matiyu 27:4

4Kale aka bakoda, “naka ban kei nadile, kinim ban keimin banim beta gi dauyami ka.” Yakane, ika weng kala bakodaw, “be num san bá, be kalam san ka.” Akiwe,