Search form

Matiyu 27:49

49Beta madik tod bidiw iyo bako nadiwade, “yei kano dabadálawo asuduw, Ilaitsa so madák kail bá takeikudawomane, kalumo.” Kal bom keimiwe,