Search form

Matiyu 28:20

20Kale kiba nam weng sawa adik kano kukuyamsi uyo kukuyam bidiwo kidi kudew tabin kala, kaleyo afan naka nalata kim bakan dim biyámin uyo ulum kano sun kuw kiwso bokabi.” Yesus weng kalesa ko.