Search form

Matiyu 3:1

Yon wok ban boyamin kinim ami leiw kidel keimin sung uta ko.

1Kale kanamsiw kabadák ayo Yon wok ban boyámin kinim ayo Yuddia bakan kalo yak anang iwán sed gisa bakan kal weng dawkáyam ká bom