Search form

Matiyu 3:11

11Kiba ban keimin ibik dukámabiw, kayo naka wok ban kuw boyamokabi. Kata kinim mak nam yán tem tadokaba aka nataw bá, aka kinim abem kitid soim, kale naka fák am as fakiw dádawomi banim. Ata Got Sinik Abem so imkukumin mámin so kudew tad kiwa imudokaba ko.