Search form

Matiyu 4:25

25Kale kanomin wanang kinim be Galili bakano tade bada, Dekkabolis bakano tade bada, Yedusalem abiwo kal tade bada, Yuddia bakano tade bada, ade yak bakan atan tade bano wok Yoddan madiko kal tade bada kei bom Yesus yán abo kámsiw ko.