Search form

Matiyu 5:18

18Kale naka atin afan dam weng bakayabi. Kale Sawa bo kan ata mak umi but katiw so mak kukan keidoma banim, alam kano sada si abid so bakan so uyo banimano kuw ka. Kale umi fut katiw so mak banimoma bá ade umi fut but katiw so mak banimoma banim alam kano sudu si adikum ufek ufek uyo matam dam abudokabu.