Search form

Matiyu 5:20

20Naka atin afan dam weng bakayabi, kale sawa kukumin kinim so Fedasi so ika mewso adikum kukuw kidel bo kanamaliw, kata kan kinim ata yak Got kasák gu unon kalokaba, aka atin kukuw kidel adikum uyo faku nadano kuw ko. Kale kim aket kiba kukuw kidel adikum be atin ken kanamodiw bade bá? Bá, be atin fitin ko.