Search form

Matiyu 5:21

Kinim amin im weng

21Kiba suwayo Sawa ta bom kinim wanang bakoyamu kidisiw imi weng uyo bako nadune, “kiba kinim angkukámin bá.” Kalesiw, kata kan kinim ata kinim anbida kaí, kanoda kinim ayo Got ta bom sok gei daudokaba.