Search form

Matiyu 5:22

22Kata kamane naka atin afan dam weng bakayabi. Kale kan kinim ata alam duw aket keng atamokaba namti, kinim be Got tabe sok gei daudokaba. Ade alo kan kinim ata alam duw ayo keng atam bakodaw nadane, “kanosaw kaba kinim kidelok kinime,” akokaba, kinim aka kansol dim kot keimokaba, kata kan kinim ata alam duw aket keng kudaw gán abumokaba, kanaba kinim aka as kainin abiw kin gubu dumam eiba ko.