Search form

Matiyu 5:33

Weng takadámin umi sung uta ko.

33“Kiba suwayo Sawa kidisiw uyo bako nadule, ‘kaba Got weng takadálawsadaw uyo lukelin bá, kata kaba kalam Kamokim Got weng takadálawsaw uyo kidela abodal kala.’ Kalesu ko.