Search form

Matiyu 5:34

34Kata kamano naka bakoyamon, kaba abid tikin win kuson bom weng takadámin bá. Be watawo kaleyo bá, abid tikin be Got ami abin abem