Search form

Matiyu 5:42

42Kan kinim ata kisol mak yán keikam sin nadino yanol nasik kukamono kal bom dákadába namti, mul dukádawin bá ade kan kinim ata ufek ufek dakádaba ayo kukádawin kuw ko.”