Search form

Matiyu 6:13

13Kale kaba imadálaw imkukumin dukum uyo imkukumin bá, kata kawta ban keimin umi kail bá takakuyamal kala. Kaleyo kami kasák gu so kitid so win dukum so uyo kanom sun bokabu. Kale be afan ko.’