Search form

Matiyu 6:19

Abid tikin kisol kayak keiyámin umi sung uta ko.

19“Kaba bakan dim kadák uyo ufek ufek kidel kidel uyo kutad kutad bi seng keimin bá ade bakan kadák kana bi kudokabaw, kata wani wani so anáwol so ta bom kuw mafak dádokabiw ade yakot wanin iyo ta bom am badelukam tam ufek ufek yakot dákakamokabiw.