Search form

Matiyu 7:1

Kinim kukuw taktakin umi sung uta ko.

1“Kaba kinim kukuw uyo taktakin dakodawo Got akal kanom kam kukuw uyo taktakamoma banim keida kala.