Search form

Matiyu 7:11

11Kale kiba kinim mafak, kata kiba ufek ufek kidel kilim muduw kukayamin bo kilim kal. Kale atin kilim kal, kilim Kalaw abid tikin kayak aka kinim kan ata dákadálaba, aka Sinik Abem kukádawin bo alam kal.