Search form

Matiyu 7:8

8Yak kan ata dákadámokaba, aka bo kudulokaba ade kan ata fenokabaw, aka bo utamokaba ade kan ata gaugauyokabaw, aka yal bisudawokaba ko.