Search form

Matiyu 8:11

11Kale naka bakoyamon kala. Wanang kinim seng seng iyo mau mito kal tade budu, fai mito kal tade budu, tad ilim abin wakadáyamsa uyo Ebadakkam so Aisak so Yekkow so kal dák tein ban imin wananokabiw be abid tikin kasák gu kal kanamokabiw ko.